Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2011

nem
8497 3832 500
Reposted frommariMo mariMo viavicodin vicodin
nem
8971 0c3e
Reposted fromtazzy tazzy viavicodin vicodin
nem

Conversations as usual

Reposted fromsawb sawb viavicodin vicodin
nem
Reposted fromnameherhope nameherhope viavicodin vicodin
nem
2143 d426
Reposted fromnutella nutella viavicodin vicodin
nem
8150 72d7 500
Reposted fromtaw taw viavicodin vicodin
nem
3899 28fc
nem
A jednak muszę godzić się nieustannie z własnym buntem, rozgniewanym serce, okaleczonym ciałem, chorą duszą, samotnymi powrotami. Trzeba się z tym pogodzić, bo nie ma innej drogi.
— pamiętnik narkomanki
Reposted fromwelovekate welovekate viavicodin vicodin
nem
4428 745b
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viavicodin vicodin
nem
nem
1227 3b22
Reposted fromeateateat eateateat viavicodin vicodin

CLICK ON THE PONIES!

Reposted fromerial erial viavicodin vicodin
nem
3291 52de 500
"Nazywam się Kuba Wojewódzki, prowadzę program Kuba Wojewódzki, potem wysiadam na stacji „obciach” i jestem osobą prywatną." (Źródło: MW MEDIA)

"Polska jest jak dziecko z zespołem Downa.
Należy kochać, nie należy porzucać, ale nie należy mieć nadziei, że wyzdrowieje."

"Zawsze chciałem, żeby kobieta była dla mnie zagadką. A w momencie, kiedy znacząco patrzy na swój serdeczny palec, to zagadką nie jest." (Źródło: Pani)

"To żałosne, skoro taka postać jak ja znalazła się na liście autorytetów. Chyba coś złego dzieje się z tym pojęciem i z tą wartością. Jerzy Owsiak prowadzi wielką akcję na rzecz WOŚP, Dalajlama na rzecz swego narodu, a ja prowadzę wielką akcję na rzecz swojego intelektualnego hedonizmu, więc jestem największą kanalią w tym towarzystwie."
  • Opis: o rankingu "Rzeczpospolitej" dot. autorytetów
  • Źródło: pardon.pl z 16 lipca 2009

"Rzeczywistość jest zbyt trudna do zaakceptowania taka, jaka jest. Najlepszą rzeczą wymyśloną przez instynkt samozachowawczy i najlepszą samoobroną jest poczucie humoru, autoironia"
(Źródło: MW MEDIA)

"Przyjaciel, którego tracisz, nigdy nie był twoim przyjacielem. Był uzurpatorem przyjaźni."

"Potrafię się śmiać z siebie, to najlepszy dowód, że mam poczucie humoru." (Źródło: MW MEDIA)

"Ponad 10 lat temu byłem z kobietą, która miała córkę. Mała dziewczynka, chodziła do przedszkola. Długo się oswajaliśmy, w końcu mnie zaakceptowała. Kiedyś wędrowaliśmy po ulicach Warszawy i ona mnie chwyciła za rękę. Żadna kobieta w moim życiu – a było ich kilka i były to często wyzywająco piękne kobiety – nigdy nie wywołała we mnie takiej dumy, poczucia godności i spełnienia jak ta sześcioletnia pannica. Tamta sytuacja stała się barometrem mojej normalności." (Źródło: ELLE, 12/2006)

"PiS da!" (Źródło: płyta Niegrzeczne dzieci eteru vol. 2)

"Nie ma nic gorszego niż fałszywa nadzieja, tak samo w sztuce jak i miłości. To najlepsza droga do pękających serc. Im bardziej jestem wymagający tym mniejsza szansa na strzaskane złudzenia."
(Źródło: wypowiedź na jednym z czatów)

"Myślę, że samotność jest gorsza niż śmierć, bo śmierć jest aktem, na który nie mamy wpływu, choć bardzo boli, jest poza nami, a samotność jest rozdrapywaniem. Człowiek zastanawia się wtedy, kim jest. Kim jest dla kogoś i kim jest dla siebie, dlaczego inni go nie akceptują?"

"Moja definicja szczęścia to umiejętność sprostania swojej wyobraźni."

"Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości." (Źródło: Pani)

"Kobiecość to największy narkotyk. Uwielbiam towarzystwo kobiet, ich wrażliwość." (Źródło: Pani)

"Kłamstwo bywa wszak marzeniem złapanym na gorącym uczynku." (Źródło: Exklusiv)

"Jestem wrażliwcem, który czasem desperacko goni za miłością." (Źródło: Pani)

"Genetycznie zostałem ukształtowany jako optymista."

"Człowiek, który nie ma pasji, w moim prywatnym rankingu, jest trochę jak inwalida drugiej grupy."
(Źródło: W roli głównej – TVN Style)
Reposted frombeliveinmiracles beliveinmiracles viavicodin vicodin
nem
8531 6910
Reposted fromeverlastinglight everlastinglight viavicodin vicodin
nem
3643 6288
Reposted fromjuditto juditto viavicodin vicodin
nem

looking in the mirror:

cokebarbie:

“I need to lose weight”

2 minutes later:


nem
1650 a734 500
Reposted fromjoannna joannna viavicodin vicodin
nem
4103 76b4
Reposted fromiforgot iforgot viavicodin vicodin
nem
6690 a3e6
Reposted fromluny luny viavicodin vicodin
nem

That awkward moment when you’re trying to text someone and the person beside you looks at the screen of your phone.

And you’re like…

CAN I HELP YOU?

Reposted fromsavagebeauty savagebeauty viavicodin vicodin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl