Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2011

nem
Jeśli on przyłapał Cię na tym, że na niego patrzysz.. Pamiętaj, że on też popatrzył na Ciebie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamarkotna markotna
nem
1420 1cd7
Reposted frommarkotna markotna
nem
3704 f7a8 500
nem
Nie wierzę już w żadne cuda, zdałam sobie sprawę, że to najgorsze co człowiek może zrobić- wierzyć w coś co się nie ma prawa wydarzyć. Potem spada się tylko na tyłek a wszyscy ci, którym w życiu wychodzi, powiedzą: A nie mowiłem?
http://ohwowlovelybutfuckyou.wordpress.com
Reposted fromvicodin vicodin
nem
Radzę sobie - wiedźmin spojrzał mu prosto w oczy. - Jakoś sobie radzę. Bo muszę. Bo innego wyjścia nie mam. Bo jakoś zmogłem w sobie pychę i dumę z inności, bo zrozumiałem, że pycha i duma, choć jest obroną przed innością, jest obroną żałosną. Bo zrozumiałem, że słońce świeci inaczej, bo coś się zmienia, a nie ja jestem osią tych zmian. Słońce świeci inaczej i będzie świecić, nic nie da porywanie się na nie z motyką. Trzeba akceptować fakty, elfie, trzeba się tego nauczyć.
— A. Sapkowski - Ostatnie życzenie
Reposted fromMezame Mezame viavicodin vicodin
nem
Napraw mnie, do cholery, albo ja zepsuję Ciebie.
http://ohwowlovelybutfuckyou.wordpress.com
Reposted fromvicodin vicodin
nem
1892 ad0e
hit by a bus or something
Reposted frommajj majj viavicodin vicodin

October 05 2010

nem
Reposted fromjazzer jazzer
nem
8666 6e39
Reposted fromiforgot iforgot
nem
8674 5b6f 500
Pure green
Reposted fromwebsickle websickle
nem
8686 4be7 500
Friut surrender
Reposted fromwebsickle websickle
nem
O HAI!
Reposted fromjohl johl
nem
8712 9dac 500
Reposted fromkaz62 kaz62
nem
-Jakoś dziwnie wyglądasz. Chyba Cię coś bierze...
-No. Kurwica.
— proste.
Reposted fromendAngel endAngel
nem

NATASHA TIBBOTT, May 18, 1998 The Endless Unknown

Reposted fromsawb sawb
nem
Reposted fromoll oll viavicodin vicodin
nem
0619 e8a4 500
Reposted fromfpletz fpletz viavicodin vicodin

September 15 2010

nem
1535 7ce4 500
nem
2023 1cb3
Reposted frompe pe
nem
Widzisz, wiekszosc chrzescijan traktuje Biblie jak licencje na soft. Przewijaja do konca i klikaja Accept.
http://roflcopter.pl/3848
Reposted fromloki loki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl